Về Chúng Tôi

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

GIÁM ĐỐC

Mr.Nguyễn Đăng Hiếu - Sau nhiều năm kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí công tác tại Tập Đoàn Sunhouse. Tháng 11/2021 ông thành lập NPP Chí Tâm tiếp tục cùng Sunhouse phát triển nhãn hàng mới, cách kinh doanh mới tại thị trường Nghệ - Tĩnh và bước đầu đã gặt hái nhiều thành công mới.